Technológie

Hlavné piliarske stroje

Porez stredných a hrubých výrezov zabezpečujeme dvomi pásovými pílami. Samotná konštrukcia garantuje hladký a presný rez na dĺžke až 11m. Na porez tenkej piliarskej guľatiny používame kmeňovú kotúčovú pílu. Táto technológia sa osvedčila pri poreze prizmovaním ako veľmi rýchly a presný spôsob pílenia výrezov do 35 mm .

Hlavné výhody:

  • nelimitovaný priemer výrezov
  • možnosť porezu netriedených výrezov
  • možnosť tvorby porezových schém za chodu stroja
  • výborná piliarská výťaž
  • veľmi dobrá kvalita reznej plochy

Vedľajšie piliarske stroje


Naša firma využila značné investície pre zvýšenie kapacity a kvality pílnice práve do veďlajších a pomocný strojov. Táto voľba sa ukázala ako veľmy správna cesta a zvýšila produkciu firmy až o 100 %.

Rozmetacia píla

Medzi naše najnovšie inovácie patrí výkonná rozmetacia píla TOS SVITAVY. Týmto zariadením vieme rozmetať prizmy z hlavných piliarskych strojov do hrúbky až 150mm.

Omietacia píla

Je možné ju použiť na samovanie bočného reziva ako na rôzne tak aj na presne stanovené šírky

Skracovacia píla

Taktiež táto sekcia prešla inováciou a od roku 2017 vykonávame konečné krátenie prírezov presnou liatinovou pílou značky TOS.

Sušenie reziva 

Pre potreby sušenia predovšetkým stolárskeho reziva, ale aj reziva určeného na stavebno – stolárske účely naša firma disponuje sušiarňou o kapacite 10 m 3.

Štvorstranná hobľovacia fréza

Keďže cieľom našej firmy je zabezpečiť komplexný sortimement výrobkov pre našich zákaznikov disponujeme aj štvorstrannou hobľovacou frézou, ktorou vieme ohobľovať vaše budúce pohľadové rezivo do hrúbky až 20 cm. Ďalej vieme zabezpečiť výrobu tatranského profilu, ale aj iných profilov podľa vašej potreby.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info